De Sangha verzorgt de Dharmalessen in april

We missen het om fysiek samen in de zendo te zitten. Corona werpt ons behoorlijk terug op onszelf. Gelukkig hebben we zoom en - al is dit niet ideaal - ik ben er dankbaar voor!

In DEZE MAAND APRIL worden de de Dharmalessen op de dinsdagavond opnieuw verzorgd door de Sangha. Het voordeel van zoom is dat ook de mensen die verder weg wonen aanwezig kunnen zijn. Daarom dacht ik: laten wij hier gebruik van maken!

Op dinsdag 6 is daar Gerie van Maanen uit Het Hoge Noorden
en op dinsdag 13 Ulrike Berlage uit Het Verre Zuiden
en uit het Mooie Midden van Ons Land: Jose Koeneman op dinsdag 20
De Koning is jarig op dinsdag 27. Dan is er geen bijeenkomst en zijn we vrij om dit te vieren.

Wat ik altijd terug hoor van wie dit al eens eerder gedaan hebben is dat het proces zelf zo inspirerend voor hen is:

  • Wat raakt mij echt?
  • Waar gaat mijn praktijk over?
  • Wat ga ik kiezen?
  • Hoe geef ik dit vorm?
  • Wat zeg ik wel en wat niet, binnen de gegeven tijd?

Dus: veel genoegen en indien nodig ook sterkte gewenst in de voorbereiding!
Ik - wij – verheugen ons alvast!

Van Harte Welkom en een Vrolijke Paasgroet van Joke Dajun