privacyverklaring

10 feb 2019

Zen Centrum Amsterdam vindt jouw privacy belangrijk en daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden wij ons aan de privacywetgeving. Hieronder lees je wat ons beleid is.

Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

Verwerkingsdoeleinden

Ben je bezoeker, donateur, leraar, leverancier, vrijwilliger of bestuurslid, dan verwerken wij je persoonsgegevens. We doen dit om de volgende redenen:

 • om je als bezoeker, donateur, leraar, leverancier, vrijwilliger of bestuurslid te registreren;
 • om je als bezoeker, donateur of leraar per email te informeren over de activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld, zoals zitavonden, weekends, winter- en zomersesshins, studieklassen en introductiebijeenkomsten;
 • om je als bezoeker, donateur of leraar op de hoogte te houden van en uit te nodigen voor nieuws en onze activiteiten, via onze digitale nieuwsbrief en ons papieren ledenblad de Zensor;
 • om zaken of diensten van jou als leraar of leverancier te kunnen afnemen;
 • om donaties en betalingen van of aan jou, administratief te kunnen verwerken.

Wettelijk grondslagen

De verwerking van je persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde is gebaseerd op een van de volgende wettelijke grondslagen uit de AVG*:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons;
 • de verwerking vloeit voor uit onze wettelijke plicht, zoals fiscale bewaarplicht;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals je op de hoogte houden van onze activiteiten, tenzij je daartegen op goede gronden bezwaar hebt gemaakt; of,
 • de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zoals het sturen van onze digitale nieuwsbrief, tenzij je die toestemming naderhand hebt ingetrokken.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Afhankelijk van je hoedanigheid verwerken wij (enkele van) de volgende persoonsgegevens:

 • je contactgegevens
 • je voor- en achternaam;
 • je geslacht (t.b.v. de aanhef in correspondentie aan jou);
 • je adres;
 • je telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel);
 • je e-mailadres(sen);
 • je bank- en betalingsgegevens;
 • je (andere) persoonsgegevens die staan in de door jou aan ons verstrekte informatie;
 • je (andere) persoonsgegevens die wij eventueel verwerken als gevolg van je bezoek aan onze social media accounts, zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Je persoonsgegevens verkrijgen wij over het algemeen, omdat je die gegevens aan ons verstrekt (aanmelding via onze website, per e-mail, telefoon, post, etc.), je gebruik maakt van ons Facebook of Instagram-account of via openbare bronnen, zoals het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Cookies

Op onze website Zenamsterdam.nl maken we zo min mogelijk gebruik van cookies. Voor het verhogen van het contrast wordt een zogenaamd functioneel cookie geplaatst. Cookies van derden worden alleen in je browser geplaatst wanneer je de video’s op de site afspeelt. Dit zijn cookies van Google en YouTube waar wij op dit moment helaas niet zomaar omheen kunnen.

Waar worden je persoonsgegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt (zoals opgeslagen) in verschillende databases (van applicaties) die door ons of door andere partijen (verwerkers) worden beheerd. Deze verwerkers zijn zoveel als mogelijk gevestigd in de EER2. Met alle verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?

We hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en om misbruik tegen te gaan. Als je de indruk of aanwijzingen heeft dat je gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact met ons op via e-mail aan bestuurslid-marieke@zenamsterdam.nlof bel ons op (06) 29 12 89 89.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens, het verwerkingsdoel en de wettelijke grondslag, bewaren wij je persoonsgegevens gedurende bepaalde periodes. Zo bewaart Zen Centrum Amsterdam:

 • je contactgegevens ten behoeve van je registratie als bezoeker, donateur, leraar, leverancier, vrijwilliger of bestuurslid: gedurende maximaal twee jaar nadat je voor het laatst in die hoedanigheid actief bent geweest of eerder indien je voordien gegrond bezwaar hebt gemaakt tegen die registratie;
 • je contactgegevens ten behoeve van het zenden van de digitale nieuwsbrief tot dat je je toestemming daarvoor hebt ingetrokken;
 • documenten en informatie met betrekking tot betalingen, donaties en facturen, waarin je persoonsgegevens staan, voor zover en zolang wettelijk nodig is (fiscale bewaarplicht van zeven jaar);
 • correspondentie en documenten met betrekking tot de door ons of aan ons verleende diensten of geleverde zaken; in beginsel maximaal vijf jaar.

Waarvoor delen we bepaalde persoonsgegevens met derden?

We delen uitsluitend bepaalde persoonsgegevens van jou met derden als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat dat nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten, of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven en/of ten behoeve van haar marketingactiviteiten. Denk daarbij aan MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief en uitnodigingen. Wij zullen je persoonsgegevens nooit verstrekken (verkopen) aan andere partijen voor hun commerciële doeleinden. Ter informatie de link naar de privacyverklaring van MailChimp.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, over te dragen of (voor bepaalde verwerkingsdoeleinden) te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Ook kun je altijd je gegeven toestemming intrekken. Zo biedt onze nieuwsbrief u de mogelijkheid om u daarvoor af te melden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen aan bestuurslid-marieke@zenamsterdam.nl. Indien je bezwaar maakt of je toestemming intrekt, kan dat tot gevolg hebben dat Zen Centrum Amsterdam de betreffende diensten niet meer kan verlenen.

Tot slot heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht je het niet eens zijn met de wijze waarop Zen Centrum Amsterdam met je persoonsgegevens omgaat.

Stichting Zen Centrum Amsterdam Kanzeon
Binnenkant 39
1011 BM Amsterdam
KvK 41214603