Studiebijeenkomsten

De Oosterse Renaissance in de twintigste eeuw

Studieklas onder leiding van Nico Tenko Roshi. Deel II.
Je kunt deze klas zowel via Zoom als aan de Binnenkant te volgen. Als je alleen via Zoom wilt meedoen, geef dat dan aan in het aanmeldformulier. Als je ook in de zendo mee wilt doen, word je ingedeeld in groepen. Je krijgt via het secretariaat te horen op welke dagen je bent ingedeeld.
Naar verwachting kunnen er maximaal twaalf deelnmers in de zendo. Dit aantal is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Het secretariaat zorgt voor een verdeling van de plaatsen.

Aanmelden via het webformulier op deze pagina.

Do 13 januari t/m 10 maart 2022  (niet op 3 maart)

  • 10.00 – 11.00 uur zazen
  • 11.15 – 12.30 uur studieklas

Donatiesuggestie 155 euro, zowel voor de zoomers als voor degenen die ook naar de Binnenkant komen.

-----

De Oosterse Renaissance in de twintigste eeuw. Deel II.
- Een avontuur zonder einde. Een spiritueel reisverslag

Vanaf 1950 ongeveer ontstond er een nieuwe belangstelling voor het ‘Verre Oosten’. Die interesse was er al in de 19e eeuw, maar betrof vanuit Westers perspectief met name het exotische, het vreemde. Het waren vooral kunstenaars en literatoren, die zich door de inheemse beelden en verhalen lieten inspireren, als ook taalwetenschappers die Oosterse teksten van Hindoes en Boeddhisten vertaalden. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw ondernamen velen (wat heet) vooral uit religieuze nieuwsgierigheid de reis naar India, Tibet, Sri Lanka, China of Japan om aldaar te luisteren naar goeroes en geestelijke leraren. Zij verbleven lange of korte tijd in ashrams, kloosters of tempels om aldus niet alleen via boeken maar ook persoonlijk kennis te nemen van wat het Oosten op spiritueel vlak te bieden had. Dit leidde er omgekeerd toe dat Oosterse leraren uitgenodigd werden naar Amerika of Europa te komen om hun leer voor een Westers publiek uiteen te zetten.

Inmiddels zijn we zeventig jaar verder. Bij de voorbereiding van de studieklas dacht ik na over de vraag: wat heeft deze Oosterse belangstelling ons gebracht? Het gebied is zeer uitgebreid en de literatuur omvangrijk. Om het enigszins bespreekbaar te maken kies ik voor een persoonlijke entree.  In de studieklas, zowel van sept-okt. dit jaar als die van jan-febr. 2022, wil ik deze Oosterse Renaissance ter sprake brengen voor zover deze mij direct of indirect heeft getroffen. Ik denk aan de volgende thema’s:

Waarom de blik gericht op het Oosten? Over secularisatie en de onbegrepen, soms zelfs vijandige houding van het Westen jegens het mystieke.
Een voorzichtig begin: een studieweekend in 1964 over niet-christelijke religies.
Han Fortmann: Oosterse Renaissance – nog altijd actueel.
Een herinnering aan India in 1972:  overwegingen bij de graftombe van Sri Aurobindo.
Janwillem van de Wetering, zijn biografie.
Een gedenkwaardige sesshin met Pater Enomiya Lasalle SJ. Zijn indrukwekkende levensgeschiedenis. Mimi Maréchal en de Tiltenberg.
Het Francisco Zencenter. Over Shunryu Suzuki (1904 – 1971). Abe Masao: De betekenis van Dogen Zenji. 
Zen in het meditatiecentrum Kosmos: ontmoetingen met Hogen Daido Yamatha,
Thich Nhat Hanh en Robert Aitken.
Abe Masao en De Kyoto School (Nishida Kitaro, Nishitani Keiji, Tanabe Hajime).
De FAS Conferentie in de Tiltenberg in juli 2001 ‘Zen without dirty hands?’ Naar aanleiding van Zen at War.
De jaren met Genpo Roshi en Maezumi Roshi.
In India langs de vier boeddhistische pelgrimsplaatsen. Het leven van de Boeddha als paradigma voor het leven van elke boeddhist.
De laatste keer naar Japan, het land van Kanzeon. Nogmaals de betekenis van Dogen Zenji.

Uit deze overvolle reiskoffer zal ik sommige onderwerpen slechts even aanstippen en andere uitvoeriger bespreken.

We hebben allemaal wel iets van deze Oosterse Renaissance meegemaakt. Daarom wil ik graag, voor wie deze studieklas volgt, gelegenheid geven om ervaringen te delen. Dat gaan we doen op donderdag 4 november en donderdag 24 februari.

Nico Tydeman

do 13 jan 2022, 10:00 - 12:30
do 20 jan 2022, 10:00 - 12:30
do 27 jan 2022, 10:00 - 12:30
do 3 feb 2022, 10:00 - 12:30
do 10 feb 2022, 10:00 - 12:30
do 17 feb 2022, 10:00 - 12:30
do 24 feb 2022, 10:00 - 11:30
do 10 mrt 2022, 10:00 - 12:30

meld je aan

Naam
Hoe wil je meedoen?
Nieuwsbrief