Transmissie in Zen River

Lida Kerssies

Op 1 februari werd in Zen River, het zenklooster in Uithuizen (Noord-Groningen) gevierd dat vijf senior monniken, die daar al jaren de zenpraktijk beoefenen, transmissie hebben ontvangen van hun leraar Tenkei Roshi.

Toen we daar aankwamen die ochtend na een feilloze rit in Guda’s auto vanuit Amsterdam was de koffieruimte al gevuld met elkaar voor het eerst of weer opnieuw ontmoetende mensen.

Zenriver bestaat sinds ca. 10 jaar en staat sinds die tijd open voor de hele wereld om deel te nemen aan de dagelijkse zazentraining.
Ook nu weer waren er mensen uit Engeland, Duitsland en Amerika en uit alle delen van Nederland.

De formele ceremonie vond plaats in de afgeladen zendo (er waren zo’n honderd mensen aanwezig) waaronder ook familieleden van de vijf monniken. De transmissie werd nog eens bevestigd door het aannemen van de ‘leraarsstok’ uit handen van Tenkei.
Daarbij kregen ze ieder een nieuwe tweede Japanse dharmanaam.
Deze naam is persoonlijk en zegt iets over het karakter en het gedrag van degene die hem ontvangt.
Als ‘preceptor’ van deze gebeurtenis waren aanwezig Niko Sensei en Musai Roshi.

De middag was gevuld met een uitgebreide lunch en een feestprogramma in de Menkemaborg.
De 65ste verjaardag van Tenkei Roshi werd gevierd: toespraken (oa een door Nico geestig weergegeven verslag van de eerste ontmoeting van hem en Tenkei met Genpo, destijds nog Sensei, een Amerikaanse beginnend leraar, die de leraar werd van een stoet van Nederlandse en andere Europese zenstudenten).
Er werden dia’s vertoond van foto’s die de geschiedenis laten zien van de inmiddels 25/30 jaar bestaande Europese Sangha.

En dan was er nog het optreden van het in Zen River getrainde, gemengd koor dat enthousiast liederen zong over Kanzeon en zazen van Mahayana.

Voordat het laatste deel van de dag begon dat gevierd werd op Zen River zijn we terug gereden naar Amsterdam.

Lida Kerssies