Wat betekent thuis voor mij? 

Oproep voor de nieuwe Zensor

De Zensor, het lijfblad van Zen Centrum Amsterdam, werkt aan en nieuw nummer dat in teken staat van deze vraag: Wat betekent 'thuis' voor mij? Voor sommige mensen komen de muren op hen af, en dat valt zwaar. Voor anderen biedt thuis de geborgenheid die ze in deze tijd maar al te hard nodig hebben. Wat betekent thuis voor je in zen-perspectief? De Zensor-redactie nodigt je uit een tekst te schrijven, die in dit themanummer kan worden opgenomen.

Vind je het lastig een tekst te schrijven, dan helpen deze hulpvragen je misschien op weg:

  • Welke betekenis heeft de zenbeoefening nu voor jou?
  • Welke zen-verhalen hebben nu in deze 'thuistijd' de meeste waarde voor je, en waarom?
  • Hoe ga je om met isolatie?
  • Hoe ga je om met ziek-zijn of de angst voor ziek-zijn?
  • Wat betekent verbinding nu voor jou, nu onder meer dierbaren en collega's op afstand zijn?
  • Wat betekent het voor je dat de maatschappij plotseling heel anders is dan een maand geleden?
  • Wat betekent financiële onzekerheid voor je in een tijd waarin het maken van plannen onmogelijk lijkt?
  • Wat betekenen de buren voor je?
  • Krijgen zaken (dingen, mensen, sensaties) meer betekenis door aan huis te zijn gekluisterd, en zo ja, hoe?

Richtlijn: 400 tot 750 woorden. Elke vorm is goed. Uiterste inleverdatum: 4 mei.
Je kunt je tekst mailen naar zensor@zenamsterdam.nl.

Het lentenummer dat in de planning stond (over 'ik, mij, mijn') wordt verplaatst.