werkgroepen

Zen Centrum Amsterdam draait vrijwel volledig op vrijwilligers. In de volgende groepen zijn leden actief. Wil je ook je steentje bijdragen? Mail dan een van de coördinatoren voor meer informatie over de betreffende werkgroep.

Wil je voor het zencentrum voorgeschoten kosten declareren? Stuur dan een email naar de penningmeester met je banknummer en de tenaamstelling en voeg de bonnen bij.

Secretariaat

Beate beheert het secretariaat van Zen Centrum Amsterdam. Zij verwerkt de aanmeldingen voor de programma-onderdelen en alles wat daarbij komt kijken.

Jikido’s

Het hele jaar door wordt eer iedere ochtend van 8 tot 9 uur gezeten. Een ochtendjikido is een kwartier van te voren aanwezig om de deur open te doen en iedereen welkom te heten. De jikido bewaakt de tijd tijdens het zitten en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de zendo. Heb je interesse om ook een ochtend mee te draaien of om in te vallen als een van de anderen niet kunnen, neem dan contact op met Marianka Schep.

Voor de vrijdagavond is Alex verantwoordelijk. Je kunt hem via vrijdagavond@zenamsterdam.nl bereiken.

Schoonmaak

Elke week wordt de zendo en het theehuis schoongemaakt door iemand van de schoonmaakgroep en eens per jaar wordt er aan het eind van de zomervakantie een grote schoonmaakdag gehouden. Het uitgangspunt is dat iedereen uit de schoonmaakgroep een keer per maand het theehuis, of de zendo schoonmaakt. Daar ben je ongeveer een uur mee bezig. Lolit coördineert deze groep vrijwilligers. Je kunt je bij haar melden om mee te helpen.

Bloemen

Een klein team van vrijwilligers verzorgt wekelijks de bloemen op het altaar, in de theeruimte en in de daisankamer. Als vrijwillger ben je ongeveer een keer per maand aan de beurt om de bloemen te verzorgen. Als je mee wilt helpen kun je  contact opnemen met Liddy.

Tuin

Roos is coördinator voor de tuingroep. Je kunt contact opnemen met het secretariaat als je mee wilt helpen.

Portiers

Als portier controleer je aan de hand van een lijst aan het begin van een bijeenkomst of iedereen die binnenkomt zich ook heeft aangemeld bij het secretariaat. Je houdt bij wie er een donatie heeft gedaan. We zoeken nog een coördinator van deze groep. Interesse? Mail dan naar portiers@zenamsterdam.nl.

Website

Alfred Marseille beheert de website zenamsterdam.nl in Drupal. Ben je digitaal vaardig en lijkt het je leuk om betrokken te worden bij het beheer van deze applicaties, neem dan contact op met Alfred Marseille (Drupal). Voor de redactie van de website en de nieuwsbrief is Atser verantwoordelijk, voor de vormgeving Alfred Marseille.

Zensor

De Zensor is het papieren mededelingenblad van Zen Centrum Amsterdam. Het komt vier maal per jaar uit en bestaat uit ingezonden stukken van sanghaleden. Een team van redacteuren verzamelt en redigeert deze stukken. Onze vaste vormgever Alfred Marseille verzorgt de opmaak en beeldredactie van de Zensor. Je kunt contact opnemen met hen via zensor@zenamsterdam.nl.

Bibliotheek

De bibliotheek wordt verzorgd door Harry Stein en Ton Hengeveld. Zij kopen nieuwe boeken in, registreren ze in de online bibliotheek LibraryThing en maken ze klaar om uit te lenen. Vragen? Mail naar bibliotheek@zenamsterdam.nl.

Programmawerkgroep

In de programmawerkgroep wordt het lesprogramma besproken. Hierin zitten Joke Dajun Roshi, Lolit Abhaya Sensei en Julia Jinne Sensei.

Bestuur

Het bestuur vergadert regelmatig met de leraren. Een maal per jaar is er een vergadering met de donateurs.

Voorzitter – Harry Stein
Secretaris – Alfred Marseille
Penningmeester – Jaap Rekvelt
Bestuurder - Beate Giebner